.
 
     

...Od 12 lipca 2006, Liban jest obiektem barbarzyńskiej izraelskiej napaści naruszającej podstawowe zasady prawa międzynarodowego dotyczące praw człowieka, międzynarodowe prawo humanitarne i Konwencję Genewską.

Oto jakie są następstwa tej napaści:
- zabitych zostało 1183 osób, w tym wiele dzieci, kobiet i starców,
- ponad 4055 - rannych, większość ciężko.
- ponad 980393 tysięcy obywateli, czyli 25% liczby ludności kraju, zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów.
Zniszczone zostały pasy startowe na bejruckim lotnisku, celem bombardowania stały się też porty w Trypolisie, Jounie i Byblos, port w Bejrucie, a w nim silosy zbożowe.
Celem bombardowań izraelskich stała się libańska infrastruktura, przede wszystkim mosty łączące poszczególne regiony kraju, a co za tym idzie nastąpiło odcięcie tych regionów od siebie.
Zbombardowano również centra nadawcze kilku libańskich stacji telewizyjnych i radiowych oraz stacje telefonicznych sieci komórkowych i stacjonarnych.
Celem bombardowań stały się obiekty kultu religijnego takie jak kościoły i meczety, a też przytułki dla dzieci, szpitale, szkoły i inne ośrodki udzielające schronienia uciekinierom.
Izraelskie bombardowania nie oszczędziły placówki Organizacji Narodów Zjednoczonych na południu Libanu, kolumn sanitarnych, karetek pogotowia, pojazdów obrony cywilnej, ciężarówek z pomocą medyczną i żywnościową dla Libanu.
Celem ich były też fabryki przemysłu spożywczego, zwłaszcza mleczarnie i magazyny z żywnością.

W obliczu ogromnej tragedii ludzkiej Liban zwraca się do przyjaciół na świecie z prośbą o poparcie i pomoc.

W Polsce datki pieniężne można wpłacać na specjalne konta Ambasady Libanu w Polsce:

Deutsche Bank, Oddział Warszawa:
PLN: 33 1910 1048 2203 9910 5404 0001
USD: 06 1910 1048 2203 9910 5404 0002

Aby akcja pomocy była przejrzysta, lista darczyńców wraz z wysokością kwot otrzymanych od przyjaciół Libanu i przekazanych Głównemu Komitetowi Niesienia Pomocy w Libanie zostanie podana do publicznej wiadomości.

LISTA POTRZEB

strona uruchomiona przez Grzegorza Stańczyka w przypadku wątpliwości proszę o kontakt: biuro@stanczyk.com.pl, +48 606 831 832