.
 
     

APEL O POMOC DLA NARODU LIBAŃSKIEGO

.....Na skutek barbarzyńskich izraelskich ataków na nasz kraj i ogromnych strat ludzkich i materialnych, jakie w ich następstwie poniósł, premier rządu libańskiego Pan Fuad Siniora ogłosił Liban państwem dotkniętym klęską.
.....Rząd i naród libański spodziewają się po wszystkich przyjaciołach; państwach, instytucjach czy indywidualnych osobach, że poszkodowanemu narodowi libańskiemu zostanie udzielona wszelka możliwa pomoc i wsparcie w przezwyciężeniu tego nieszczęścia. W obliczu ogromnej tragedii ludzkiej Liban zwraca się do przyjaciół na świecie z prośbą o poparcie i pomoc.
.....W Polsce datki pieniężne można wpłacać na konta Ambasady Libanu :
Deutsche Bank, Oddział Warszawa
PLN: 33 1910 1048 2203 9910 5404 0001
USD: 06 1910 1048 2203 9910 5404 0002
Oto lista potrzebnych artykułów sporządzona przez Libański Główny Komitet Niesienia Pomocy:
Artykuły spożywcze - mleko, pieluchy, artykuły spożywcze dla dzieci, wołowina w puszkach, marmolada, ryż, cukier, płatki zbożowe itp.
Sprzęt kuchenny (garki, patelnie itp.)
Leki: antybiotyki, środki przeczyszczające, na obniżenie temperatury, środki uspokajające, Leki dla osób dorosłych: na choroby przewlekłe (serca, cukrzycę, ciśnienie itp.), leki dermatologiczne, środki uspokajające, surowica, do odkażania wody, wyjałowione rękawice do operacji chirurgicznych, lodówki do przechowywania leków
Sprzęt służący do schronienia: namioty, koce
Generatory o mocy 5, 10, 20 i 30 KVA Spychacze, dźwigi
Sprzęt do gaszenie pożarów: sprzęt gaśniczy, gaśnice wszelkich rozmiarów, piana gaśnicza, węże do wozów strażackich
.....Aby akcja pomocy była przejrzysta, lista darczyńców wraz z wysokością kwot otrzymanych od przyjaciół Libanu i przekazanych Głównemu Komitetowi Niesienia Pomocy w Libanie zostanie podana do publicznej wiadomości.
.....Naród Libański z góry dziękuje wszystkim osobom i instytucjom, które w tej trudnej sytuacji udzielą mu wsparcia i pomocy.


...Massoud Maalouf
..Ambasador Libanu

 

Oryginał tego apelu znajdziecie na stronie Ambasady Libanu w Polsce

strona uruchomiona przez Grzegorza Stańczyka w przypadku wątpliwości proszę o kontakt: biuro@stanczyk.com.pl, +48 606 831 832