.
 
     

 

na stronie http://julywar.epetitions.net znajdziecie tekst petycji.

Nie bądźcie obojetni! Idźcie na strone http://julywar.epetitions.net, podpiszcie petycje pod tytulem "Save the Lebanese Civilians" (Ratujcie Libańskich Cywilow) i wyślijcie tego maila do wszystkich Waszych znajomych.

Ci cywile są pod niustannymi atakami Izraela. Państwo Izrael, łamiac prawo miedzynarodowe i lekceważąc Konwencję Genewską rozpoczął obleżenie z morza, ladu i powietrza, cala ludność kraju przez to cierpi. Niewinni cywile są karani przez Izrael za te zamierzone akty terroryzmu, jak określono w artykule 33 Konwencji Genewskiej.

 


podpisz petycję

strona uruchomiona przez Grzegorza Stańczyka w przypadku wątpliwości proszę o kontakt: biuro@stanczyk.com.pl, +48 606 831 832